Sjukdomar, mest lästa, video

Vad är ett CRP-fynd

Vad är ett CRP-fynd

CRP är en förkortning för C-reaktivt protein i blodet vars förhöjda värden oftast indikerar inflammation eller andra tillstånd i kroppen. CRP från ett laboratorieblodtest hjälper till att övervaka...